GIỚI THIỆU VỀ VTOC PHARMA

VTOC là công ty với tâm huyết phát triển ngành dược liệu Việt Nam cũng như tâm huyết đồng hành phát triển doanh nghiệp Việt nam và quốc tế. VTOC pharma không chỉ phát triển các vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn hữu cơ, mà còn thu hoạch, sơ chế sạch. Bên cạnh VTOC cũng đi vào chế biến chuyên sâu ra các sản phẩm tiêu dùng chất lượng cao, hỗ trợ sức khỏe. Các sản phẩm VTOC pharma đang phát triển như: Quế thanh, bột quế, đinh lăng (lá và củ), xả, gừng, riềng, trứng cá, xương khỉ, tiêu, điều, trầm, hồi ….. và các sản phẩm chế biến sâu như caphe quế, xát khuẩn quế, gạo lức rẫy, trà túi lọc cây xương khỉ, trà túi lọc măng tây, trà xanh thảo dược… Bên cạnh VTOC cũng luôn tâm huyết gắn kết phát triển hợp tác với các doanh nghiệp, VTOC pharma đã kết hợp VTOC office để cung cấp dịch vụ văn phòng chia sẻ kết hợp showroom, và kết hợp Viện Chiến Lược và Đổi Mới Sáng Tạo (ISAI) để phát triển dịch vụ tư vấn quản trị, quản lý, chiến lược, tái cấu trúc, và đào tạo kĩ năng chuyên sâu, ngoại ngữ làm việc… Và kết hợp với Cộng đồng Clb doanh nghiệp sáng tạo ISAI để cung cấp sân chơi bổ ích, giao lưu, hợp tác, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nhân, quản lý. Bên cạnh VTOC cũng sẵn sàng đầu tư cho các ý tưởng startup, các công ty về vốn và kinh nghiệm quản trị, pháp lý.